Magyar óvoda Visken

Visk a Huszti járás (Kárpátalja, Ukrajna) egyetlen olyan települése, amely magyar tannyelvű általános és középiskolával rendelkezik. Egy jól felszerelt és jól működő magyar tannyelvű óvoda nélkül elképzelhetetlen a magyar anyanyelvi oktatás jövője ezen a településen.

Ezen törekvések /a felújítás és a működtetés/ elősegítésére jött létre 2011. év folyamán a Viski Magyar Óvodáért Közhasznú Alapítvány (regisztrációs szám: Fővárosi Törvényszék – 11483; székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 16. fsz. 2. sz.; képv.: Zábráczki Beáta kuratóriumi elnök).

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon …” (Jn 15,16)

A Viski Református Egyházközség 2010-ben lett a tulajdonosa egy, a XX. század elején épült, földszintes iskolának, amelyre az 1990-es években a KMKSZ Viski Alapszervezete ráépített egy emeletet és befedte, majd az épület 2010-ig üresen állt. A tulajdonosváltást követő első időszak gyűjtései és pályázatai a tervek és engedélyek megszerzését célozták.

 

 

2011-2012-ben került sor az alapok és főfalak vasszerkezettel való megerősítésére, új teherhordó és válaszfalak építésére. Ezt követően a teljes épület vasszerkezettel megerősített koszorúgerendát kapott, erre került a fából készült új tetőszerkezet, cserép héjazattal.

 

 

2013-2014-ben történt az épület külső szigetelése, elkészült az új vízvezeték- és csatornarendszer (saját víztisztító-berendezéssel), az új fűtésrendszer és villamos hálózat.  Megtörtént a nyílászárók javítása, ill. cseréje. Elkészült a hideg- és melegburkolás, valamint a belső festés.

2015-ben a KMKSZ Elnöksége végeztetett el egyes befejező munkálatokat, valamint vásárolt berendezési tárgyakat.

2016. őszén Magyarország Kormánya – korábbi, jelentős összegű támogatásainak folytatásaként – segített a külső festés, a tetőszigetelés, a tereprendezés és a még hiányzó berendezési tárgyak beszerzésének finanszírozásában. Ezzel párhuzamosan haladtak azok az eljárások, amelyek eredményeként sor került az összevont magyar tannyelvű óvoda és iskola létrehozására (az új óvodának a már működő iskolához történő csatolásával). Ezen komplexum működtetését – a korábbi iskolai működtetés mintájára – a huszti járási tanügyi hivatal vállalta azzal, hogy az épület tulajdonjoga az egyházközségé marad. Megkezdődött az engedélyek beszerzése.

2016. december 6-án került sor az avató ünnepségre, amely mérföldkő a beruházás menetében. Voltak pillanatok, amikor sem a lelkész, sem a presbitérium nem bízott a folytatásban. Felmerültek olyan műszaki, anyagi és személyes gondok, akadályok, amikor a feladás lett volna egyszerűbb.

 

 

A Jóisten azonban mindig megmutatta, hogy terve van ezzel az óvodával. Mindig történt valami, megszólalt a telefon, vagy betoppant valaki, és kialakult a megoldás, folytatódott a felújítás. A támogatók jóvoltából 2014-ig folyamatos volt a munka, azonban az ezt követő leállás hónapjai sem teltek tétlenül. Gyakran az egymást sem mindig ismerő magyarországi támogatók tartották a lelket a végeken élőkben. A Rába-menti erdészek és közülük Pintér Csaba, Börzsei László és Szabó Vendel, aki az avató ünnepséget már csak az ég honából láthatta. A paksi Gastroblues-család, akik a „nem” szót egyszerűen nem is ismerik. A budapesti Ábrahám-család, akik annyi időt és energiát szántak Viskre és az óvodára, mintha viskiek lennének. A Veszprém Megyéhez tartozó települések, amelyek a vörösiszap-katasztrófa után is csatlakoztak az óvoda javára szervezett megyei gyűjtéshez. Márkus Püspök Úr és a Tatai Református Egyházközség, akik felkérés nélkül is ökumenikus gyűjtést szerveztek. A teljesség igénye nélkül …

Köszönet illeti azokat a magyarországi embereket is, akik „csupán” tisztelettel, őszinte érdeklődéssel és jó szóval fordultak a viskiek, az óvoda ügye és azok felé, akik a vállukon vitték, viszik az óvoda felelősségét. Akik önzetlenül szót emeltek ezért a célért.

Köszönet illeti végül a kárpátaljai és viski segítőket is. Azokat, akik adakoztak, segítettek a pályázatírásban, okiratokat fordítottak, haszon nélkül segítettek az anyagbeszerzésben, ingyen dolgoztak az építkezésen, vagy „csak” felemelték a szavukat az ügy érdekében. Balázs István emléke előtt is adózik a közösség, aki sokat segített abban, hogy az egyházközség elkezdhesse a munkát. Köszönet az unokájának is a felajánlott szerzői jutalékért. A teljesség igénye nélkül …

A legfőbb érdem azonban a Jóistené. Az ő érdeme a cél, az út, a segítség és az öröm. A remény, hogy hamarosan gyerekzsivaj tölti be ennek a gyönyörű épületnek a termeit és az udvarát, magyar nyelvű csacsogás, énekszó és ima. Köszönetet kell mondani a csalódásokért is, amelyekből le kell vonni a megfelelő következtetéseket, és tanulni kell belőlük. Az óvoda-ügy szerelmesei, bolondjai (attól függ, honnan nézzük a szerepeket) sokat tanultak ezekben az években, és az is biztos, hogy ennek a folyamatnak nincs vége. A felejtés erénye minden bizonnyal hasznos adomány, de nem könnyű élni vele. Imádkozni kell érte.

Végül köszönet azokért a családokért, akik még hisznek Kárpátaljában, Viskben, itt igyekeznek a gyermekeik jövőjét megalapozni, és a magyar tannyelvű óvodába íratják őket.

Arra kérjük a Jóistent, hogy vigyázza ezt a maroknyi magyar közösséget, óvodát és iskolát, valamint a templomokat, és adjon hitet, erőt, bölcsességet és türelmet a mindennapokban!

 

Juhász Gyula – Karácsony felé

 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

… Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

… És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

 

Visk, 2016. decembere

 

Örömmel tudatjuk, hogy hat év munkája után a viski magyar óvoda a mai napon megnyitotta kapuit!

Visk, 2017. február 1.

Viski Magyar Óvodáért
Közhasznú Alapítvány 


Kérjük adója 1%-ával
támogassa Ön is
alapítványunkat!

Adószám:
18274013-1-11 

Bankszámlaszám:
10300002-
10546132-
49020016


Letölthető dokumentumok

Mérleg 2022

Mérleg 2021

Mérleg 2020

Mérleg 2019

Mérleg 2018

Mérleg 2017
Viski Magyar Óvodáért Közhasznú Alapítvány

info@viskiovoda.hu  |  +36 70 275 46 58